Situatia candidatilor inscrisi pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist , specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala la Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

Acasă » Situatia candidatilor inscrisi pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist , specialitatea Radiologie-Imagistica Medicala la Laborator Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 509/07.01.2019

 

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT ÎN “VIAŢA MEDICALA”  NR. 51-52 DIN DATA DE 21.12.2018 PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ


LA LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Medic specialist (specialitatea radiologie-imagistică medicală) la Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală – 1 post vacant cu normă întreagă

 

Nr.crt.

 

Nume si prenume

Dosar  

Observatii

admis respins
1 Ilina Eugenia Dosar incomplet
2 Nicolai Marina Dosar incomplet

NOTA :

pentru completarea dosarului incomplet de concurs s-a stabilit termenul de 5 (cinci) zile

lucrătoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare) în perioada :

07.01.2019 – 11.01.2019

–  ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

 

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA


DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR

Consilier Juridic Mihăilă Andreea


Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela