Situatia personalului inscris la concurs ORL – medic specialist

Acasă » Situatia personalului inscris la concurs ORL – medic specialist

Nr. 22557 / 02.05.2017

SITUATIA PERSONALULUI INSCRIS LA CONCURSUL PUBLICATE IN

“VIATA MEDICALA”  NR. 15 DIN DATA DE 14.04.2017

PENTRU OCUPAREA UNUI POST  VACANT DE MEDIC

 


  • Medic specialist ( specialitatea O.R.L. ) la Compartiment O.R.L. – 1 post

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Stefan Anghelus Adrian DA
2 Panduru Veronica Iuliana DA Dosar incomplet

 

Nota : – pentru completarea dosarului de concurs privind pe candidata Panduru Veronica Iuliana s-a stabilit termenul de 5 (cinci zile) zile lucratoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu completarile si modificarile ulterioare) in perioada : 02.05.2017 – 08.05.2017.

–  ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

 

 

 

MANAGER INTERIMAR                                                  SEF INTERIMAR SERV. RUNOS

SEF LUCRARI DR. NICA ADRIANA ELENA                                 Ref.Spec. Bratu Laura Daniela