COLECTIV DE CERCETARE NEUROLOGIE

STRUCTURA DE CERCETARE STIINTIFICA

Nr.crt.

Nume si prenume

Functia

Specialitatea

Observatii

1.

Antochi Florina Anca

cercetator stiintific pr.gr.II

Neurologie

2.

Roceanu Adina Maria

cercetator stiintific pr.gr.II

Neurologie

3.

Marinescu Doina Carmen

cercetator stiintific pr.gr.III

Neurologie

C.F.S.

4.

Rata Andrei Valentin

cercetator stiintific

Neurologie

Dr. Roceanu Adina – medic primar neurologie, doctor in stiinte medicale, Cercetator stiintific grad II

◊ Proiectul de cercetare - NUCLEOPLASTIE “Cercetari privind influenta ozonului utilizat in nucleoplastia percutanat asupra metabolismuluf fibrei nervoase”, grant de cercetare obtinut prin competitie, in valoare de 1.755.000 RON, partener Spitalul
Universitar de Urgenta Bucureti (263.250), Nr. 1575, contract CNMP 41-065/14.09.2007 -2011, participare ca expert neurolog – membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare DEMENTJUNCTION – “Expresia si functia proteinelor jonctiunilor stranse – studiu in modele experimentale si la pacientii cu dementa”- parteneriat intre Centrul International de Biodinamica, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” si Spitalul Universitar de Urgenta Bucureti, grant de cercetare oblinut prin competitie, 2007-2011, participareca expert neurolog - membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare 3DDT1 – “Imagini ale traiectclor nervoase (Diffusion Tensor Imaging)integrate unui model anatomic 3D – instrument de diagnostic si tratament” parteneriat intre Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele””, Spitalul Clinic “Bagdasar-
Arseni”, Spitalul Universitar de Urgenta Bucureti, Departamentul de Bioinginerie si biotehnologie – Universitatea POLITEHNICA Bucureti, SC Medix Co SRL, grant de cercetare obtinut prin competitie 2008-2011, participare ca expert neurolog - membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare “Expresia moleculara a proteinelor implicate in principalele tipuri de neuropatii periferice cu component demielinizanta” – parteneriat intre Institutul National de Cercetare – Dczvoltare in Domeniul Patologiei si stiintelor Biomedicale “Victor Babes” si Spitalul Universitar de Urgenta Bucureti, grant de cercetare obtinut prin competitie 2008-2012 participare ca expert neurolog - membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare “Resting state functional connectivity in movement disorders – noninvasive biomarkers of pathology (NEUROCON) parteneriat intre Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” – membru in echipa de cercetare

Dr. Florina Antochi – medic primar neurologie, doctor in stiinte medicale, cercetator stiintific grad ll

◊ Proiectul de cercetare - NUCLEOPLASTIE “Cercetari privind influenta ozonului utilizat in nucleoplastia percutanat asupra metabolismuluf fibrei nervoase”, grant de cercetare obtinut prin competitie, in valoare de 1.755.000 RON, partener Spitalul
Universitar de Urgenta Bucureti (263.250), Nr. 1575, contract CNMP 41-065/14.09.2007 -2011, participare ca expert neurolog – membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare DEMENTJUNCTION – “Expresia si functia proteinelor jonctiunilor stranse – studiu in modele experimentale si la pacientii cu dementa”- parteneriat intre Centrul International de Biodinamica, Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” si Spitalul Universitar de Urgenta Bucureti, grant de cercetare oblinut prin competitie, 2007-2011, participareca expert neurolog - membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare 3DDT1 – “Imagini ale traiectclor nervoase (Diffusion Tensor Imaging)integrate unui model anatomic 3D – instrument de diagnostic si tratament” parteneriat intre Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele””, Spitalul Clinic “Bagdasar-
Arseni”, Spitalul Universitar de Urgenta Bucureti, Departamentul de Bioinginerie si biotehnologie – Universitatea POLITEHNICA Bucureti, SC Medix Co SRL, grant de cercetare obtinut prin competitie 2008-2011, participare ca expert neurolog - membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare AAL-028/2014 – “Active Distributed Workflow System for elderly – LETITFLOW “ parteneriat intre SIVECO SRL – membru in echipa de cercetare

◊ Proiectul de cercetare nr.189/2014 – “ Tratamentul vezicii hyperactive neurologice cu Toxina Botulinica si Neuromodulare cu urmarirea evolutiei in timp real utilizand un system de monitorizare a comportamentului vezicii “ parteneriat intre SC GNOSIS EVOMED SRL – membru in echipa de cercetare.

Dr. Amalia Ene

Granturi nationale

◊ PN-II 42-124/2008
“Analiza moleculara a proteinelor implicate in principalele tipuri cu componenta demielinizanta’
Noiembrie 2008 – septembrie 2011
Coordonator: Institutul  National de Patologie ,,Victor Babes” Bucuresti

Parteneri: Universitatea Bucuresti

Responsabil: SUUB:  Prof. Dr. O. Bajenaru