Curs de MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI EUROPENE

Acasă » Cursuri / Conferinte » Curs de MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI EUROPENE

“Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular)” TDM; POSDRU/81/3.2/S/58819
Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor
Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti
Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”,Iaşi şi
Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Cluj-Napoca

Curs de

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI EUROPENE

Echipa de management şi expertii proiectului TDM va invita la cursul de Managementul proiectelor cu fonduri europene, care se va desfăşura la sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”, Bucureşti, în doua serii, compuse fiecare din câte doua sesiuni:

Seria 1

Sesiunile din 16-17 februarie 2013 şi 01-03 martie 2013

Seria 2

Sesiunile din 07-09 iunie 2013 şi 22-33 iunie 2013

Cursul se adresează personalului cu atribuţii de conducere din instituţiile medicale, urmărind familiarizarea participanţilor cu elementele principale ale managementului unor proiecte complexe, dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra fondurilor europene, precum şi paşii concreţi de accesare a fondurilor europene pentru domeniul medical din România.

Sesiunile cursului sunt compuse din prezentări teoretice şi aplicaţii practice asigurate de specialişti în accesarea şi utilizarea fondurilor structurale pentru domeniul medical.

Cursanţii sau instituţiile din care provin nu participă cu fonduri la desfăşurarea cursurilor – participanţii beneficiază gratuit de materialele de curs şi au asigurate atât cheltuielile privind participarea la curs, cât şi transportul, cazarea şi masa.

Pentru absolvenţii cursurilor se eliberează CERTIFICATE CNFPA.

 

Informaţii suplimentare si înscrieri:

website: www.tdm-dru.ro

e-mail: tdm-dru@ivb.ro

Persoana de contact: Eleonora Codorean, Expert PR Proiect

e-mail: eleonora.codorean@ivb.ro tel: 0743 810 585