Îngrijiri la domiciliu

Acasă » Îngrijiri la domiciliu

Data ultimei actualizari: 18.04.2016

Reglementarile privind modul de acordare a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu sunt prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, Hotarârea de Guvern nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

 

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie;

2. Monitorizarea parametrilor fiziologici: puls, tensiune arteriala;

3. Monitorizarea parametrilor fiziologici: diureza, scaun;

4. Administrarea medicamentelor intramuscular;

5. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;

6. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;

7. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea medicului;

8. Recoltarea produselor biologice;

9. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica si educarea asiguratului/apartinatorilor;

10. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru bolnavii cu tulburari de deglutitie;

11. Clisma cu scop terapeutic;

12. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;

13. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;

14. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;

15. Ingrijirea plagilor simple;

16. Ingrijirea plagilor suprainfectate;

17. Ingrijirea escarelor multiple;

18. Ingrijirea stomelor;

19. Ingrijirea fistulelor;

20. Ingrijirea tubului de dren;

21. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;

22. Monitorizarea dializei peritoneale;

23. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.

 

OBTINEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu de specialitate si de catre medicii de specialitate, la externarea asiguratilor din spitale, aflati in relatii contractuale cu CASMB, in functie de patologia bolnavului si gradul de dependenta al acestuia.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru asiguratii aflati in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice sau AVC.

In functie de gradul de dependenta, bolnavul poate fi:

• total dependent – pacientul care nu poate indeplini trei sau mai multe activitati zilnice de baza fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijire medicala;

• partial dependent – pacientul care nu poate indeplini cel putin doua activitati zilnice de baza fara ajutorul altei persoane si din cauza starii de sanatate are nevoie de ingrijire medicala;

• independent – pacient care indeplineste activitatile zilnice de baza fara ajutorul altei persoane dar care, datorita afectiunii cronice acute, necesita urmatoarele servicii de ingrijire medicala la domiciliu: ingrijirea stomelor, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea plagii postoperatorii si tratament parenteral.

Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramâne la medic, un exemplar, impreuna cu o cerere de acordare de servicii de ingrijiri la domiciliu se depune de catre asigurat sau apartinatorul legal acestuia la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, si un exemplar ramâne la asigurat urmând a fi predat furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu, daca cererea a fost aprobata.

Cererile si recomandarile primite de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti se analizeaza intr-un interval de 24 de ore de la data depunerii si sunt aprobate in limita sumelor prevazute cu acesta destinatie.

Asiguratului i se va transmite prin adresa scrisa, expediata prin posta, raspunsul la cerere in termen de maximum 24 de ore de la data luarii deciziei.

Asiguratii, pe baza cererilor aprobate de catre CASMB, se adreseaza unui furnizor de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu acreditat, aflat in relatii contractuale cu CASMB, si care este inclus in lista de furnizori pusa la dispozitie de catre aceasta.

 

OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

◊ Sa informeze asiguratii despre serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu cuprinse in pachetul de servicii de baza, obligatiile furnizorului, precum si obligatiile asiguratului.

◊ Sa respecte programul conform planului de ingrijiri medicale la domiciliu conform recomandarilor facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si din spital, zilnic, inclusiv sâmbata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.

◊ Sa acorde servicii de ingrijiri medicale la domiciliu tuturor asiguratilor fara nici o discriminare.

◊ Sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata.

◊ Sa comunice direct, atât medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu cât si medicului de familie al asiguratului, evolutia starii de sanatate a acestuia.

◊ Sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate.

◊ Sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci când acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu, si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijiri medicale la domiciliu, care nu poate fi mai mare decât cea stabilita prin norme.

 

IMPORTANT PENTRU ASIGURATI

Serviciile de ingrijiri la domiciliu se acorda de catre furnizori autorizati si acreditati si de catre medici de familie.

Pentru a beneficia de ingrijiri la domiciliu aveti nevoie de recomandare de la medicul de specialitate, tinând seama de starea de sanatate a asiguratului si de gradul de dependenta al acestuia.

Perioada pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii sau periodicitatii serviciilor, dar nu mai mult de 56 de zile calendaristice/an in una sau mai multe etape (seturi de ingrijiri).

 

Lista furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu

 

Data ultimei actualizari: 18 aprilie 2016