Anunț privind concursurile de medici la Spitalul Universitar de Urgență București

Nr. 28350/16.05.2023

 

ANUNŢ

PRIVIND CONCURSURILE DE MEDICI

LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

 

Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a posturilor vacante de medici evidențiate în anunțurile nr.  26293/08.05.2023, 26348/08.05.2023, 26895/09.05.2023, 26979/09.05.2023, 27476/10.05.2023 și 27155/10.05.2023, nu mai poate continua dat fiind faptul că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 potrivit căruia: „Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul”.

 

MANAGER

Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin

 

Director Resurse Umane interimar
Compartiment Juridic Cons. juridic
Ref. Spec. Bratu Laura Daniela
Voiculescu Mihai Alexandru