ANUNȚ REZULTATE FINALE ÎN URMA ORGANIZĂRII SELECȚIEI PARTENER PRIVAT pentru proiect finanțat prin PROGRAMUL SĂNĂTATE 2021 – 2027

 

 

1 iulie 2024

ANUNȚ 
REZULTATE FINALE ÎN URMA 
ORGANIZĂRII SELECȚIEI PARTENER PRIVAT 
pentru proiect finanțat prin 
PROGRAMUL SĂNĂTATE 2021 – 2027

 

Titlul proiectului pentru care se organizează selecția: „Inovare și Excelență în dezvoltarea resurselor umane din domeniul Oncologiei Musculo-Scheletale: INEX-OMS”. Sursa de finanțare: Programul Sănătate 2021-2027, Prioritatea de investiții 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, Obiectiv specific ESO 4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală FSE+. Ghidul solicitantului: Creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale” PS/335/PS_P7/OP4/ESO4.11/PS_P7_ESO4.11_A11. 

Regiunea/regiunile de implementare ale proiectului: acoperire națională. Procedură de selecție a unui partener privat – Entități cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului – pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării, depunerii și implementării unui proiect finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. 

Ca urmare a faptului că nu s-au înregistrat contestații până la data de 27.06.2024 inclusiv, data-limită de depunere a acestora, în urma finalizării Procedurii de selecție partener privat, lansate prin Anunțul de selecție partener publicat la data de 05.06.2024. 

Se publică următoarele rezultate finale: 

PozițiaDenumire candidatPunctaj în urma verificării eligibilitățiiPunctaj în urma aplicării grilei de evaluareRezultat Admis / Respins
PARTENER 2ASOCIAȚIA MEDICALĂ SPRIJIN PENTRU SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTIELIGIBIL75Admis