Catalog cuprinzând rezultatele finale, obţinute la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Nr.57443/26.09.2023

CATALOG
cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medici la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

SECȚIA CL. CHIRURGIE GENERALĂ I – anunț nr. 50313/29.08.2023:
1 post medic specialist specialitatea chirurgie generală

 Nr. crt. cod numeric pentru identificare Rezultat selecție dosar Admis/Respins Punctaj probă scrisă Punctaj probă clinică Punctaj final Rezultat Admis/Respins
1. 53036/07.09.2023 Admis 89,46 90 89.73 ADMIS

SECȚIA CL. NEUROLOGIE – Compartiment Terapie Acută Neurologie –
anunț nr. 50314/29.08.2023:
1 post medic specialist specialitatea neurologie

 Nr. crt. cod numeric pentru identificare Rezultat selecție dosar Admis/Respins Punctaj probă scrisă Punctaj probă clinică Punctaj final Rezultat Admis/Respins
1. 51256/31.08.2023 Admis 95,20 98,43 96,82 ADMIS

 

Director Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela