Catalog cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medici la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Nr.64612/24.10.2023

CATALOG

cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medici la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

 

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE:

   1 post medic specialist specialitatea medicină de laboratoranunț nr. 51144/31.08.2023

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Rezultat selecție dosar Admis/ Respins Punctaj probă scrisă   Punctaj probă clinică Punctaj final Rezultat Admis/ Respins
 1 53846/11.09.2023 Admis 92 100 96 ADMIS
 2 54554/14.09.2023 Admis Absent RESPINS

Director Resurse Umane Interimar

Ref.Spec. Bratu Laura Daniela