Instructiuni privind aplicarea ordinului CNAS nr.141/2017

Acasă » Instructiuni privind aplicarea ordinului CNAS nr.141/2017

Conform prevederilor Ordinului 141/2017 prescrierea medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**) in lista de medicamente se realizeaza dupa cum urmeaza:

1. Pacient cu decizie de aprobare emisa de comisia de experti CNAS anterior datei de 01.03.2017 aflata in termen de valabilitate: reteta se prescrie in baza deciziei pana la data inscrisa pe decizie.

2. In cazul in care medical curant doreste sa inlocuiasca, din motive medicale argumentate, medicamentul aprobat prin decizie cu un alt medicament notat cu (**)1, (**)1Ω şi (**) avem urmatoarele situatii:

2.1 Medicamentul are formular specific: se va prescrie medicamentul nou numai dupa completarea si transmiterea formularului  specific de initiere in PIAS.

2.2 Medicamentul nu are formular specific: se prescrie noul medicament in baza protocolului terapeutic al acestuia.

3. Prescrierea medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**) in lista de medicamente care au formulare specifice, dar pentru care nu au fost emise decizii de aprobare a tratamentului anterior datei de 01.03.2017 sau termenul de valabilitate al deciziei emisa anterior datei de 01.03.2017 a incetat, se va face dupa cum urmeaza:

3.1 Medicul curant confirma prin completarea integrala a formularului specific ( pe suport de hartie) indeplinirea de catre pacient a conditiilor de includere/continuare a tratamentului.

3.2 Medicul curant transmite online in PIAS o cerere semnata electronic pentru inregistrarea informatiilor din sectiunea  I a formularului specific. Aceasta cerere poate sa fie de initiere sau continuare a tratamentului, dupa caz.

3.3 Cererea online este inregistrata automat in PIAS. Confirmarea inregistrarii formularului specific, solicitata online, este listata de catre medical curant, un exemplar al confirmarii se inmaneaza asiguratului si un exemplar pentru evidenta  proprie a furnizorului. In  baza acestei confirmari medicul curant/prescriptor poate prescrie tratamentul.

4. La aceasta data, aplicatiile DSK-CLINIC si DSK-SPITAL, sunt actualizate cu aceste prevederi legislative. Furnizorii vor proceda la actualizarea aplicatiei cu ultima versiune si preluarea noilor nomenclatoare. Pentru dezvoltatorii de alte aplicatii compatibile cu SIUI au fost publicate in portalul SIUI structurile actulaizate XSD.

5. In situatiile care nu permit medicului curant transmiterea online a cererii in PIAS, acesta va transmite casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat si parafat, fie in format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax si va prescrie tratamentul.