Rezultatul ETAPEI II al procedurii de Recrutare și Selecție a personalului angajat în afara organigramei

Publicat pe: 26/02/2024

Nr.12453/26.02.2024

REZULTATUL  ETAPEI II

 al procedurii de Recrutare și Selecție a personalului angajat în afara organigramei

Titlu Proiect „ Studiu de cercetare REVERSE Prevenția și instrumentele de management pentru reducerea Rezistenței la antibiotice în medii (Settings) cu prevalență crescută”;

Program HORIZON 2020,contract nr.965265;

Denumire postului din afara organigramei -Expert Medical,de profesie medic, cu rol de investigator

Nr.crt. Cod Numeric pentru Identificare Punctaj  obținut
1. 11402/20.02.2024 96,25

Comisia de recrutare și selecție,