Situatia candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante cu norma intreaga de Medici/Farmacisti

Nr. 50708/29.08.2023

Anunț

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE MEDICI/FARMACIȘTI LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

DOSARE DEPUSE ÎN PERIOADA: 31.08.2023 – 13.09.2023

 

FARMACIA SUUB:

1 post farmacist primar specialitatea farmacie clinicăanunț nr. 50725/29.08.2023

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Dosar Admis/respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 54128/12.09.2023 Admis 23,2
2 54325/13.09.2023 Admis 69,89

1 post farmacist primar specialitatea farmacie generalăanunț nr. 50679/29.08.2023

Nr.crt. cod numeric pentru identificare Dosar Admis/respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii

 

LABORATOR CL. RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – Comp. Angiografie și Terapie Endovasculară  – anunț nr. 50362/28.08.2023:

1 post medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală

Nr.crt. cod numeric pentru identificare Dosar Admis/respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice Observatii
1 51257/31.08.2023 Admis 39,65

 

LABORATOR CL. RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – anunț nr. 50362/28.08.2023

1 post medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 53791/11.09.2023 Admis 35,34

2 posturi medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în rezidențiat specialitatea radiologie și imagistică medicală

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 53816/11.09.2023 Admis 33
2 53802/11.09.2023 Admis 21,10

 

LABORATOR CL. RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – Comp. CT – anunț nr. 50362/28.08.2023:

2 posturi medic specialist specialitatea radiologie și imagistică medicală

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 54113/12.09.2023 Admis 45,30
2 53782/11.09.2023 Admis 40,38

 

LABORATOR CL. RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ – Comp. RMN – anunț nr. 50362/28.08.2023:

1 post medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în rezidențiat specialitatea radiologie și imagistică medicală

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 52726/06.09.2023 Admis 27,80

 

SECȚIA CL. NEUROLOGIE – Compartiment Terapie Acută Neurologie anunț nr. 50314/28.08.2023:

1 post medic specialist specialitatea neurologie

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 51256/31.08.2023 Admis 34,55

 

COMPARTIMENT CL. CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ anunț nr. 50337/28.08.2023:

2 posturi medic specialist specialitatea chirurgie cardiovasculară

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 52604/06.09.2023 Admis 23,92
2 53997/12.09.2023 Admis 34,75
3 54348/13.09.2023 Admis 47,19

 

SECȚIA CL. CHIRURGIE GENERALĂ I anunț nr. 50313/28.08.2023:

1 post medic specialist specialitatea chirurgie generală

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 52987/07.09.2023 Admis 74,75
2 53036/07.09.2023 Admis 28,78
3 54098/12.09.2023 Respins Lipsă dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

SERVICIUL CL. ANATOMIE PATOLOGICĂ anunț nr. 50708/29.08.2023:

1 post medic specialist specialitatea anatomie patologică

  Nr.crt.   cod numeric pentru identificare Dosar Admis/ respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 53128/07.09.2023 Admis 27,33
2 54242/13.09.2023 Admis 65,43

 

Director Resurse Umane interimar
Întocmit
Ref. Spec. Bratu Laura Daniela
Radu Iulia Valentina