Situatia candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante de medici la Laboratorul Clinic de Analize Medicale

Publicat pe: 19/09/2023

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE MEDICI LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI

DOSARE DEPUSE ÎN PERIOADA: 05.09.2023 – 18.09.2023

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE:

1 post medic specialist specialitatea medicină de laborator – anunț nr. 51144/31.08.2023

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Dosar Admis/respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 53846/11.09.2023 Admis 21,62
2 54554/14.09.2023 Admis 32,94

1 post medic specialist specialitatea microbiologie medicală – anunț nr. 51157/31.08.2023

  Nr.crt. cod numeric pentru identificare Dosar Admis/respins Punctaj rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și ștințifice   Observatii
1 54862/15.09.2023 Admis 13,78

 

Director Resurse Umane interimar
Întocmit
Ref. Spec. Bratu Laura Daniela
Întocmit

Director Resurse Umane interimar
Ref. Spec. Bratu Laura Daniela

Întocmit

Radu Iulia Valentina