Vizită oficială la Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale

Acasă » Vizită oficială la Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale

Vizită oficială la Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale

Publicat pe: 09/07/2021

În perioada 05-09 iulie 2021 s-a derulat vizita de monitorizare a reprezentanților Grupului de Experți privind Acțiunea împotriva Violenței împotriva Femeilor și Violenței Domestice (GREVIO) din cadrul Consiliului Europei, în scopul evaluării implementării Convenției de la Istanbul în România.

Grupul de experți a făcut o vizită și la Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale înființat în cadrul Spitalul Universitar de Urgență București, ca obiectiv al implementării proiectului ”Sprijin pentru Implementarea Convenției de la Istanbul în România”, proiect derulat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, instituție aflată în subordinea Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Experții au stat de vorbă cu reprezentanții spitalului implicați în buna coordonare a activității la nivelul Centrului, respectiv: doamna psiholog Mirela Zivari, coordonatoarea centrului, doamna doctor Silvia Nica, medic-șef UPU care se ocupă de training-ul cadrelor medicale ce primesc victimele și doamna Prof. Dr. Corina Silvia Pop, directorul medical al SUUB. Membrii delegației GREVIO au putut astfel cunoaște modalitatea de intervenție asigurată în cadrul spitalului și circuitele prestabilite, începând cu UPU și continuând cu cabinetul Centrului din Ambulatoriul de specialitate.

Membrii echipei de monitorizare au apreciat în mod deosebit faptul că la nivelul Spitalului Universitar de Urgență București competențele medicale sunt completate prin asigurarea intervenției integrate în situații de violență sexuală și au remarcat implicarea cadrelor medicale în combaterea acestei grave probleme sociale reprezentate de violența împotriva femeilor. Au apreciat de asemenea, că în prezent victimele agresiunilor sexuale pot beneficia, în cadrul Centrului de intervenție existent, de tot sprijinul necesar, începând de la asistența primară, serviciile medicale necesare, inclusiv a celor de tip medico-legal, intervenția organelor de poliție, în funcție de caz, completate cu întreaga gama de servicii sociale asigurate gratuit și imediat victimelor, prin colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Totodată, s-a discutat și despre o posibilă colaborare în viitor, la nivel european, în ceea ce privește schimbul de bune practici și pregătirea personalului medical implicat în asigurarea asistenței medico-sociale pentru victimele violenței sexuale.

Participarea Spitalul Universitar de Urgență București în cadrul proiectului ”Sprijin pentru Implementarea Convenției de la Istanbul în România” prin care a fost creat primul Centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale este deosebit de importantă, prin echipa de profesioniști constituită la nivelul spitalului asigurându-se practic, îndeplinirea obiectivului de intervenție coordonată pentru sprijinirea victimelor violenței sexuale. Prin înființarea acestui Centru, autoritățile propun o schimbare a abordării cazurilor de violență sexuală, prin asigurarea de servicii adecvate și complete nevoilor imediate ale victimelor, respectiv examinări medicale, asistență post-traumatică, orientare și consiliere psihologică, asigurată în același loc și la un moment cât mai apropiat de situația de criză, prin intermediul unei echipe multidisciplinare formate din medic/asistent medical, medic legist, psiholog, polițist, asistent social.

Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București a fost inaugurat la data de 10 mai 2021, acesta fiind primul din România, în cadrul unei rețele naționale de 10 astfel de centre înființate în baza obiectivului vizat prin proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat de ANES în perioada 2019-2022 și finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Programul ”Justiție”.