Catalog rezultate proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante la Serv. Achizitii Publice

Acasă » Catalog rezultate proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante la Serv. Achizitii Publice

Nr. 34168 / 05.07.2018

Ora 1200

CATALOG

CUPRINZÂND REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ

DIN DATA DE 04.07.2018 LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR VACANTE LA SERV. ACHIZIŢII PUBLICE CONTRACTARE

(conform anunţ nr. 28696 din data de 07.06.2018)

LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI


  1. 1. ECONOMIST DEBUTANT 1 POST VACANT
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj obtinut REZULTAT
1 Turcia Cristina Mădălina 55 ADMIS
2 Negrilă Teodora Andreea 55 ADMIS
3 Cojocaru Ana Maria ABSENT

  1. 2. REFERENT DE SPECIALITATEA I1 POST VACANT
Nr.crt. Nume si prenume Punctaj obtinut REZULTAT
1 Costache Laura Mariana RESPINS ( dosar incomplet)

 

COMISIA DE CONCURS :

Preşedinte : Şef Lucrări Dr. Nica Adriana Elena – MANAGER S.U.U.B.

Membrii : Ec. Sebeştean Anghel

Cons. Juridic Mihăilă Andreea

Reprezentant Sindicat Solidaritatea Sanitară (sindicat reprezentativ)

Secretar : Ref. Spec. Curcan Luminiţa