Situatia candidatilor inscrisi pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea Hematologie la Unitatea de Transfuzii

Acasă » Situatia candidatilor inscrisi pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea Hematologie la Unitatea de Transfuzii

Operator de date cu caracter personal nr. 9351

Nr. 61208/26.11.2018

 

SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLICAT

ÎN “VIAŢA MEDICALA”  NR. 45 DIN DATA DE 09.11.2018 PENTRU

OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA HEMATOLOGIE

LA UNITATEA DE TRANSFUZII


Medic specialist (specialitatea hematologie) la Unitatea de Transfuzii – 1 post vacant cu normă întreagă

Nr.crt.

Nume si prenume

Dosar

Observatii

admis respins
1 Petridean Maria Andrea DA   Dosar incomplet

NOTA :

pentru completarea dosarului incomplet de concurs s-a stabilit termenul de 5 (cinci) zile

lucrătoare (conf. Ord. M.S. nr. 869/2015 cu modificările şi completările ulterioare) în perioada :

26.11.2018 – 03.12.2018

–  ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări ale dosarului, iar dosarul necompletat se respinge.

MANAGER

ŞEF LUCRĂRI DR. NICA ADRIANA ELENA

 

DIRECTOR RESURSE UMANE INTERIMAR

Consilier Juridic Mihăilă Andreea


Şef Serv. Resurse Umane interimar

Ref. Spec. Bratu Laura Daniela