Department: COMPARTIMENT SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Acasă » COMPARTIMENT SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 

Data ultimei actualizări: 26.02.2024

CONTACT
 • Cabinetul de medicina muncii se află la parter, în curte, lângă intrarea în spălătorie, în zona heliportului (telefon interior 469, e-mail dan.boariu@suub.ro ).

COORDONATOR COMPARTIMENT: Dr. Boariu Dan – Ioan, medic primar medicina muncii, doctor în medicină, specialist SSM și managementul riscului, evaluator riscuri profesionale, auditor în managemntul riscului, formator în promovarea sănătății (acreditat MS)

STRUCTURA COMPARTIMENTULUI
 • Cabinet medicina muncii (interior 469);
 • Cabinet psihologia muncii (situat în ambulatoriu);
 • Birou ingineri SSM (situat la etajul 2, zona terasă amfiteatru – telefon interior 292);
 • Birou referent situații de urgență și evidență militară (situat la parter, zona serviciului administrativ – telefon interior 103)
STRUCTURĂ PERSONAL
Nume prenume medic Grad profesional Grad didactic Funcție Informații suplimentare
Dr. Boariu Dan – Ioan Medic Primar Medicina Muncii Coordonator Compartiment Doctor în Medicină
Specialist SSM și managementul riscului
Evaluator riscuri
Auditor în managemntul riscului
Formator acreditat MS
Abilitat pentru supravegherea personalului expus la radiații ionizante
Psih. Nedea Lidia Psiholog Principal Psihologia muncii și organizațională
Ing IA Stoica Mircea (lucrător desemnat SSM)
Ing IA Hîrza Valentin (lucrător desemnat SSM)
Referent Moflea Julieta (responsabil situații de urgență; evidența militară)
As. Cornelia Vîjă Asistent Medical Principal
TIPURI DE SERVICII OFERITE
 1. Securitate și sănătate în muncă (pentru personalul SUUB): instruire, evaluare riscuri, cercetarea evenimentelor și altele, prevăzute de legislația în vigoare
 2. Situații de urgență (pentru personalul SUUB): instruire, întocmire documentație situații de urgență (plan de apărare, dosar organizare celula de urgență, întocmirea tematicii de instruire  anuală etc)
 3. Servicii psihologia muncii (pentru personalul SUUB): examinări psihologice pentru angajare și evaluări psihologice în vederea menținerii în funcție; investigarea și psihodiagnosticul tulburărilor psihice; evaluarea stării de sănătate mentală;  evaluare cognitivă si neuropsihologică; evaluare comportamentală; evaluare subiectiv emoțională; evaluarea personalității și a mecanismelor de coping / adaptare / defensive.
 4. Servicii de medicina muncii (unele servicii sunt disponibile doar pentru personalul SUUB):
 • examene medicale la angajare, periodice; examen medical în perioada de adaptare (doar pentru salariații SUUB); consultații spontane (doar pentru salariații SUUB);
 • viza certificat medical tip A5 pentru CMR, OAMMR, CECCAR, înscriere în baroul de avocați, titularizare în învățământ, concursuri, rezidențiat etc (se acordă după efectuarea consultului psihiatric și, după caz, a consultului neurologic);
 • certificat medical pentru participarea la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii
 • evaluare pentru protecția maternității la locul de muncă (doar pentru salariatele SUUB);
 • examinarea medicală pentru muncă sau studii în străinătate;
 • avizarea schimbării specialității medicilor / farmaciștilor rezidenți
 • eliberare adeverințe medicale pentru imigrări (permis / viză de ședere), înscrierea la facultate /  cursuri calificare, AMOFM (șomaj) etc.

Costurile diferă în funcție de eventualele investigații și consulturi suplimentare necesare (tipul acestora poate fi precizat doar în momentul prezentării și verificării documentelor emise de către angajator). Pentru angajații SUUB serviciile sunt gratuite. Dacă sunt necesare investigații sau / și consulturi suplimentare, fișa de aptitudine (și orice alt document) va fi eliberată numai după sosirea rezultatelor investigațiilor (unele rezultate pot sosi după câteva zile). Consultațiile se acordă de către dr Boariu Dan-Ioan, în intervalul orar 09.30 – 13.00.

Menționăm că NU eliberăm următoarele documente: adeverință / fișă pentru obținerea atestatului de agent de securitate de la poliție (se obține exclusiv de la medicul de medicina muncii care are contract cu firma de pază); fișe de aptitudine pentru angajați ai altor unități, care au contract cu alți medici de medicina muncii (cu excepția documentelor pentru schimbarea specialității medicilor rezidenți); fișă de aptitudine pentru șoferii profesioniști / taximetriști / ambulanțieri; adeverință care să ateste antecedentele sau / și vaccinările, adeverință „pentru angajare”; aviz epidemiologic; adeverință apt / scutire pentru sport, educație fizică etc; adeverință / scutire pentru motivarea absențelor elevilor / studenților; certificate de concediu medical; documente pentru pensionare medicală; fișa BP1, alte documente referitoare la bolile profesionale (competența aparține Clinicii de medicina muncii din cadrul Spitalului Clinic Colentina).

DOTĂRI TEHNICE: –
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACTIVITATE DE CERCETARE:

Cercetare științifică privind: evaluarea riscurilor profesionale din spitale; bolile profesionale, bolile legate de profesiune și accidentele de muncă în relație cu expunerea la riscurile profesionale din spitale; analiza corelațiilor SSM pentru eficientizarea asistenței medicale – colaborare, selecția medicală, particularitățile asistenței medicale acordate personalului sanitar, îmbunătățirea legislației SSM. Au fost publicate 3 articole științifice și 2 cărți de specialitate.

ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ: –
ACTIVITATE DIDACTICĂ POSTUNIVERSITARĂ

Rezidenții an IV medicina muncii pot efectua stagiul de practică în cabinetul de medicina muncii (după obținerea acordului conducerii disciplinei).

ALTE ACTIVITĂȚI

Cursuri pentru personalul SUUB (riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, patologie profesională, ergonomie etc).

ALTE INFORMAȚII

Persoanele care solicită eliberarea fișei de aptitudine pentru (pentru SUUB sau alți angajatori) vor prezenta, în prealabil, fișa de solicitare a examenului medical la angajare și fișa de identificare a riscurilor profesionale (nu este necesară pentru medicii / farmaciștii rezidenți), completate, semnate și ștampilate de către angajator.