Dr. Boariu Dan – Ioan

Doctor în Medicină
Specialist SSM și managementul riscului
Evaluator riscuri
Auditor în managemntul riscului
Formator acreditat MS
Abilitat pentru supravegherea personalului expus la radiații ionizante