CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ – SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

Acasă » CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ – SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI

 

 • 17 ianuarie 2014, Publicare Anunț în viața medicală;

 • 17 ianuarie 2014 – 09 februarie 2014, Depunerea dosarelor de concurs la Secretariatul S.U.U.B;

 • 10 februarie 2014, Verificare/Studiere dosare și stabilire rezultat prin înscrierea mențiunii ,,Admis” sau ,,Respins”

 • 11 februarie 2014, ora 10.00, Afișarea la sediul SUUB a rezultatului verificării/studierii dosarelor de înscriere;

 • 11 februarie 2014, ora 10.00 -12 februarie 2014, ora 10.00 – Depunerea eventualelor contestaţii privind dosarul de înscriere;

 • 12 februarie 2014 ora 10.00 -14 februarie 2014, ora 10 – Soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatului la sediul SUUB;

 • 17 februarie 2014, ora 10.00-12.00 Susținerea probei scrise Test – grila;

 • 18 februarie 2014 ora 10.00, Afișarea la sediul SUUB a rezultatului Testului-grilă;

 • 18 februarie 2014 ora 10.00 -19 februarie 2014 ora 10 Depunere contestații la Testul-grilă;

 • 19 februarie 2014 ora 10 -20 februarie 2014 ora 10- Soluționare contestații și afișare rezultat la sediul SUUB;

 • 21 februarie 2014 ora 10 -Susținerea proiectului de management și a interviului de selecție;

 • 22 februarie 2014 ora 12 – Comunicarea rezultatelor finale, prin publicare atât pe site-ul instituției cât și prin afișare la sediul SUUB;

 • 22 februarie 2014 ora 12.00 -23 februarie 2014 ora 12.00 Depunere contestații la rezultatul final al concursului;

 • 23 februarie 2014 ora 12.00 -25 februarie 2014 ora 12.00 Soluționare contestații și afișare rezultat la sediul SUUB;

 • 27 februarie 2014 ora 12.00 Înaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului, de către președintele comisiei de concurs, consiliului de administrație și validarea concursului.