TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT PREZENTAT ÎN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ

Acasă » TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT PREZENTAT ÎN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE MANAGER PERSOANA FIZICĂ

1. Optimizarea și eficientizarea structurii și organizarii spitalului.

2. Evaluarea și îmbunatățirea performanței serviciilor medicale furnizate de spital.

3. Managementul resurselor umane la nivelul spitalului public.

4. Creșterea eficienței economico-financiare a spitalului.

5. Managementul calității și creșterea performanței spitalului.

6. Eficientizarea activității spitalului prin implementarea procedurilor și a controlului managerial.

7. Activitatea de cercetare a spitalului – beneficii si organizare.