Revocare notificari

Acasă » Revocare notificari

6023827.11.2017

 

Revocarea  notificarilor emise in data de 24.11.2017


Urmare a analizei documentatiei privind achizitionarea produselor din lotul 1 ( paturi mecanice) si lotul 2 (paturi electrice) din licitatie deschisa ce are ca obiect furnizarea produselor de mobilier medical si accesorii pentru aripa A3 –SUUB, autoritatea contractanta dispune revocarea notificarilor din data de 24.11.2017, motivat de faptul ca nu au intrat in circuitul civil si nu si-au produs efectele juridice prin materializarea prezentarii  produselor ofertate, urmand ca aspectele solicitate sa fie analizate de catre Comisia de atribuire cu respectarea prevederilor Legii 982016 – privind achizitiile publice  precum si a documentatiei de atribuire astfel cum a fost publicata in SEAP.

 

 

MANAGER

Sef de Lucrari Dr. Adriana – Elena Nica

Serviciu achizitii publice,