DR. DELIA SOARE

Medic Specialist Hematologie

Asistent Universitar pe perioada determinată – Disciplina Metodologia cercetarii stiintifice si Hematologie

Doctorand