Dr. Roceanu Adina

Medic Primar

Medic Primar Neurolog

Secretar comisie de etică cercetare

Sectia Clinica Neurologie I

  • Medic Primar Neurolog
  • Cercetător științific principal grad II
  • Doctor în științe medicale
  • Competență în electromiografie
  • Competență în electroencefalografie