Prof. Dr. Traian Rebedea

08.12.1920 – 19.05.203

Elevii şi colaboratorii, întregul colectiv al Clinicii de Obstetrica-Ginecologie a SUUB anunţă cu mare durere plecarea dintre noi a Fondatorului Clinicii, Academician Profesor Doctor Rebedea Traian, profesionist desăvârşit şi excepţional pedagog, formator a numeroase generaţii de obstetricieni şi ginecologi, care au dus mai departe viziunea şi conceptul în Obstetrică şi Ginecoogie, dar şi principiile sale morale şi umane, principii ce l-au călăuzit toată viaţa.

Cu blândeţe dar şi cu fermitate ne-a supravegheat şi ne-a format, ne-a susţinut şi ne-a apărat.

În plan profesional a fost înainte de toate un continuator desăvârşit al abordării obstetricii, promovat de marele său mentor , Profesor Doctor Eugen Aburel, cel care a ridicat obstetrica de la o practică medicală la o ştiinţă medicală. Stau dovadă tratatele redactate de Profesorul Rebedea, dar în special rezultatele practicii medicale, progresul în calitatea supravegherii sarcinii şi asistenţei la naştere .

În ginecologie a manifestat aceeaşi grijă pentru înţelegerea afecţiunilor în contextul funcţionării organismului feminin ca întreg. Dovadă stau tehnicile chirurgicale pe care le-a gândit şi promovat, toate având ca scop păstrarea funcţionalităţii din punct de vedere ginecologic. Blândeţea lui înnăscută, manifestată în relaţia cu toţi cei din jur – atât paciente cât şi toţi colaboratorii – se exprimă şi în actul chirurgical. Conduita sa avea la bază respectul deosebit pe care Profesorul l-a avut întotdeauna faţă de om.

Având o vastă practică medicală, a acumulat o experienţă profesională de excepţie, pe care a transmis-o cu generozitate mai departe printr-o activitate ştiinţifică deosebită: tratate, publicaţii nenumărate, participări şi rapoarte la conferinţele şi congresele de Obstetrică şi Ginecologie din ţară şi din străinătate.

Ca un corolar al tuturor acestor elemente, îl considerăm noi, toţi elevii lui, un întemeietor de Şcoală Medicală. Pentru noi a fost şi rămâne un simbol de ştiinţă medicală, de medic aplecat asupra bolnavului, probitate profesională şi omenie fără margini.