Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

PENTRU NOI URGENTA ESTE O PRIORITATE !

100 ani Romania 1918 - 2018
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

AMBULATORIU

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o intreaga echipa:
un medic si o asistenta medicala care fac trierea bolnavilor, registratori, casiera si, ca o noutate absoluta pentru o unitate sanitara „de stat”, de o persoana de „indrumare” care, la nevoie, il insoteste pe pacient la cabinetele solicitate.
 

BLOC OPERATOR

Blocul operator al SUUB este format din 17 sali de operatie utilate conform standardelor si in care se desfasoara activitati chirurgicale in urmatoarele ramuri medicale: Chirurgie Ortopedica si Traumatologie, Chirurgie Generala, Chirurgie Ginecologica si Obstetricala, Chirurgie Toracica, Chirurgie Vasculara, Chirurgie Cardiaca, Chirurgie ORL, Chirurgie Plastica si Reparatorie, Chirurgie Oftalmologica, Neurochirurgie.

UNITATEA CLINICA DE PRIMIRI URGENTE

Avand dotari de ultima generatie si o echipa bine pusa la punct, unitatea de primire urgente este gata sa faca fata oricarei provocari venite din partea pacientilor.

Contact

Adresa: Splaiul Independentei Nr.169 Sector 5, Bucuresti

Telefon: 021.318.05.19 - 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45

Anunț privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgență București.

Publicat pe: 17/05/2023

Nr. 28364/16.05.2023 ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (anunț nr. 23248/24.04.2023)              Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de (detalii)

Anunț privind concursurile de medici la Spitalul Universitar de Urgență București

Publicat pe: 17/05/2023

Nr. 28350/16.05.2023 ANUNŢ PRIVIND CONCURSURILE DE MEDICI LA SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ BUCUREȘTI Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a posturilor vacante de medici evidențiate (detalii)

Informare privind sustinerea probei scrise din data de 22.05.2023

Publicat pe: 15/05/2023

Nr. 27571/11.05.2023 INFORMARE PRIVIND SUSŢINEREA PROBEI SCRISE DIN DATA DE 22.05.2023 (anunţ concurs nr. 23248/24.04.2023)             Având în vedere numărul mare de candidați declaraţi admişi la prima etapă a concursului, respectiv selecţia dosarelor, susținerea probei scrise din data de 22.05.2023 se va desfășura după cum urmează: AMFITEATRUL MARE S.U.U.B.  (ETAJ 1) ORA: 09:00 Asistenți medicali (detalii)

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Unversitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Unversitar de Urgenta Bucuresti  

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medici specialitatea radiologie și imagistică medicală

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Formular de înscriere Descarca tematica de concurs Nr. 27155/10.05.2023 Anunț Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare (detalii)

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea neurologie, Secția Clinică Neurologie – Compartiment Terapie Acută Neurologie.

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Formular de înscriere Descarca tematica de concurs Nr. 26895/09.05.2023 Anunț Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare (detalii)

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea chirurgie generală la Secția Clinică Chirurgie Generală I.

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Formular de înscriere Descarca tematica de concurs Nr. 27476/10.05.2023 Anunț

Concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea chirurgie cardiovasculară la Compartiment Clinic Chirurgie Cardiovasculară.

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Formular de înscriere Descarca tematica de concurs Nr. 26293/08.05.2023 Condiții generale de ocupare: are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile (detalii)

Concurs pentru ocuparea unui post pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea anatomie patologică și pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic primar specialitatea anatomie patologică la Serviciul Clinic Anatomie Patologică

Publicat pe: 15/05/2023

Descarca Formular de înscriere Descarca Tematica de concurs Nr. 26348/08.05.2023 ANUNŢ Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare (detalii)

Lista functiilor si salariilor de baza din cadrul SUUB la 31.03.2023 cf. art 33. L153 din 2017

Publicat pe: 26/04/2023

Data ultimei actualizari: 15.05.2023 Conducere Unitati clinice Anatomie patologica Unitatea Primiri Urgente Personal TESA Cercetatori stiintifici

Anunt concurs ocupare posturi vacante

Publicat pe: 25/04/2023

Data ultimei actualizari: 27.04.2023Descarca Formular de înscriere Descarca Fisa post Nr. 23248/24.04.2023 ANUNŢ     Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: PE SPITAL: Asistent (detalii)

Programul de lucru de la SUUB pe 7 aprilie și în perioada Sărbătorilor Pascale

Publicat pe: 6/04/2023

Salvați Copiii, dotare la SUUB

Publicat pe: 28/03/2023

Anunt examen promovare salariati debutanti

Publicat pe: 16/03/2023

A N U N Ț În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgență București anunță examen de promovare pentru: 1 asistent medical debutant Secția Clinică Cardiologie I (PL) – asistent medical 1 asistent medical debutant (detalii)

Proiectul REVERSE – HORIZON 2020

Publicat pe: 20/01/2023

Anunt examen de promovare

Publicat pe: 17/01/2023

Nr.2715/16.01.2023   A N U N Ț În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Spitalul Universitar de Urgență București anunță examen de promovare pentru: 1 asistent medical debutant Secția Clinică Cardiologie I – asistent medical 1 asistent medical (detalii)

Anunț vaccinare

Publicat pe: 20/12/2022

Anunț în atenția rezidenților pe loc sesiunea 20.11.2022

Publicat pe: 6/12/2022

Program de lucru in perioada 30 noiembrie- 4 decembrie

Publicat pe: 30/11/2022

Mesaj important privind tichetele de masă aferente vaccinării

Publicat pe: 15/11/2022

Data ultimei actualizari: 17.11.2022

Ultrasonografia în urgențe şi stări critice

Publicat pe: 27/10/2022

Data ultimei actualizari: 28.10.2022

Vino să donezi sânge! Împreună salvăm vieți. Vino la Spitalul Universitar de Urgență București să donezi sânge

Publicat pe: 15/09/2022

Anunt modificare ora sustinere concurs

Publicat pe: 8/09/2022

Anunt sustinere concurs

Publicat pe: 6/09/2022

Data ultimei actualizari: 20.01.2023

Anunt privind Concursul de Promovare din 02.08.2022

Publicat pe: 5/08/2022

Catalog cuprinzand rezultatele obtinute la examenul de promovare din 02.08.2022

Publicat pe: 3/08/2022

Anunt susținere concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic primar la Secția Clinica Medicina Interna II

Publicat pe: 2/08/2022

Anunt sustinere concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist la Laboratorul Clinic de Analize Medicale

Publicat pe: 2/08/2022

Anunt sustinere concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Publicat pe: 1/08/2022

Comunicat privind soluționarea contestațiilor la proba interviu din 15.07.2022

Publicat pe: 20/07/2022

Catalog cuprinzand rezultate finale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 20/07/2022

Catalog cuprinzand rezultatele la proba interviu din data de 15.07.2022 

Publicat pe: 18/07/2022

Data ultimei actualizari: 20.07.2022

Informare privind rezultatele probei scrise la concursul din data de 11.07.2022

Publicat pe: 14/07/2022

Catalog cuprinzand rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 12/07/2022

Dosare admise la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de medici/biolog debutant

Publicat pe: 12/07/2022

Anunt examen de promovare

Publicat pe: 8/07/2022

Data ultimei actualizari: 11.07.2022Nr.40457/05.07.2022                                                                      A N U N T     In conformitate cu H.G. nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual (detalii)

Comunicat privind solutionarea contestatiilor la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 7/07/2022

Catalog cuprinzand rezultatele finale obtinute la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 7/07/2022

Informare privind situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante

Publicat pe: 5/07/2022

Catalog cuprinzand rezultatele obtinute la proba interviu din data de 04.07.2022

Publicat pe: 5/07/2022

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de medici, biolog debutant

Publicat pe: 5/07/2022

Rezultate verificare dosare 35406 – 10.06.2022

Publicat pe: 4/07/2022

Comunicat privind solutionarea contestatiilor

Publicat pe: 1/07/2022

Anunt privind repartitia candidatilor pentru sustinere proba interviu

Publicat pe: 1/07/2022

Catalog rezultate proba scrisa din 28.06.2022

Publicat pe: 29/06/2022

Comunicat privind solutionarea contestatilor formulate fata de selectia dosarelor la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 24/06/2022

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

Publicat pe: 24/06/2022

Dosare admise – respinse, anunt concurs pentru ocupare posturi vacante

Publicat pe: 22/06/2022

Repartitia candidatilor pentru sustinere proba scrisa, anunt concurs din data de 28.06.2022

Publicat pe: 22/06/2022

Erata privind anunt concurs ocupare posturi vacante

Publicat pe: 21/06/2022

Anunt concurs medici/biolog debutant

Publicat pe: 17/06/2022

Descarca Cerere înscriere concurs Descarca declaratie prelucrare date Descarca tematica Descarca Regulamentul cadru Nr. 36775/17.06.2022   ANUNŢ CONCURS MEDICI/BIOLOG DEBUTANT     În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din (detalii)

Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de Director de Ingrijiri

Publicat pe: 16/06/2022

Rezultatele finale pentru ocuparea postului de Director de Ingrijiri

Publicat pe: 15/06/2022

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioada nedeterminata

Publicat pe: 15/06/2022

Data ultimei actualizari: 16.06.2022Descarca Cerere înscriere concurs Descarca Declarație de consimtămant Descarca Fise post Descarca Regulamentul cadru Nr. 35406/10.06.2022 ANUNŢ     Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale (detalii)

Programul de Rusalii

Publicat pe: 10/06/2022

Nota de informare anunt concurs ocupare posturi vacante

Publicat pe: 8/06/2022

Nr.34905/08.06.2022     NOTĂ DE INFORMARE ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE  (ANUNȚ NR. 33046/31.05.2022)       REFERITOR LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE  – ANUNȚUL NR. 33046/31.05.2022, FACEM PRECIZAREA CĂ PERSOANELE INSCRISE PE POSTUL DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT DE LA SECȚIA CLINICĂ ATI ALE CAROR DOSARE VOR FI ADMISE ÎN URMA ETAPEI DE (detalii)

Erata anunt concurs privind bibliografia

Publicat pe: 8/06/2022

Nr. 34745/08.06.2022   ERATĂ PRIVIND ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE  (ANUNȚ NR. 33046/31.05.2022)     Având în vedere faptul că în cuprinsul anunțului nr. 33046/31.05.2022 s-a strecurat o greșeală la nivelul bibliografiei de concurs, fiind omisa bibliografia pentru postul de kinetoterapeut, revenim cu următoare completare:   BIBLIOGRAFIE KINETOTERAPEUT LA SECȚIA CLINICĂ ATI Kinetologie profilactica, terapeutica (detalii)

REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ANEXA – H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare

Publicat pe: 8/06/2022

VIZAT MANAGER Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Florin Cătălin REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ANEXA  – H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare TITLUL I Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau (detalii)

Erata privind bibliografie concurs

Publicat pe: 6/06/2022

Rezultat final verificare dosare inscriere concurs
pentru ocupare post Director Ingrijiri Medicale

Publicat pe: 6/06/2022

Erata privind bibliografie concurs

Publicat pe: 6/06/2022

Anunt concurs ocupare posturi vacante + Fise post

Publicat pe: 3/06/2022

Rezultat final verificare dosare, concurs Director Ingrijiri Medicale

Publicat pe: 2/06/2022

Erata privind concursul pentru funcția de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE

Publicat pe: 17/05/2022

Data ultimei actualizari: 23.05.2022

Concurs pentru ocuparea funcției de Director de îngrijiri Medicale la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 17/05/2022

Data ultimei actualizari: 23.05.2022

Program Ambulatoriu

Publicat pe: 21/04/2022

ENDOSCOPIE SUPERIOARĂ CU/FĂRĂ BIOPSIE, CU PLATĂ

Publicat pe: 25/03/2022

Centru de evaluare COVID- 19, deschis la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 29/01/2022

Data ultimei actualizari: 16.02.2022

Procedura pentru testare RT-PCR în centrele de recoltare

Publicat pe: 25/01/2022

Data ultimei actualizari: 09.03.2022

AVIZ DE FUNCTIONARE CU CARACTER TEMPORAR

Publicat pe: 25/01/2022

Data ultimei actualizari: 11.03.2022

Centru de recoltare a probelor biologice pentru diagnosticul infectiei cu SARS CoV-2, deschis la SUUB

Publicat pe: 23/01/2022

Data ultimei actualizari: 09.03.2022

Anunț privind Concursul de Promovare din 29.12.2021

Publicat pe: 4/01/2022

Catalog rezultate concurs promovare din data de 29.12.2021

Publicat pe: 30/12/2021

Informare privind situatia candidatilor dupa afisarea catalogului cuprinzand rezultatele obtinute la proba practica/interviu desfasurat in data de 17.12.2021, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 21/12/2021

Catalog cuprinzand rezultatele obtinute la proba practica/interviu desfasurata in data de 17.12.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 20/12/2021

Comunicat privind soluționare contestații la proba scrisa din data de 13.12.2021

Publicat pe: 16/12/2021

Anunt concurs promovare grade sau trepte profesionale

Publicat pe: 15/12/2021

Data ultimei actualizari: 27.12.2021

Informare privind sustinerea probei practice/interviu in data de 17.12.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 14/12/2021

Catalog cuprinzand rezultatele obtinute la proba scrisa sustinuta in data de 13.12.2021, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 14/12/2021

In atentia medicilor rezidenti an I, repartizati la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 13/12/2021

Erata privind situația candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgență București

Publicat pe: 8/12/2021

Informare privind situatia candidarilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Publicat pe: 8/12/2021

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului de Director Medical

Publicat pe: 8/12/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante-selectie dosare

Publicat pe: 7/12/2021

Informare privind depunerea dosarelor de concurs

Publicat pe: 28/11/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Director Medical

Publicat pe: 25/11/2021

ERATA BIBLIOGRAFIE CONCURS, ANUNT NR. 69448/12.11.2021

Publicat pe: 19/11/2021

Anunt sustinere concurs pentru medic specialist in specialitatea Obstetrica Ginecologie la Cabinet Planificare Familiala

Publicat pe: 18/11/2021

Anunt concurs ocupare posturi contractuale vacante pentru asistenti medicali si infirmiere

Publicat pe: 17/11/2021

Anunt concurs posturi contractuale cu norma intreaga

Publicat pe: 17/11/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru medic specialist la Cabinet Planificare familiala

Publicat pe: 8/11/2021

Anunt concurs Director medical

Publicat pe: 8/11/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist in specialitatea Obstetrica Ginecologie la cabinet Planificare Familiala

Publicat pe: 2/11/2021

Anunt ocupare post vacant de medic specialist in specialitatea Obstetrica Ginecologie la Cabinetul de Planificare Familiala

Publicat pe: 15/10/2021

Oferta de disponibilitate de transfer intre unitatile sanitare, a urmatoarelor echipamente medicale

Publicat pe: 17/09/2021

Modificare data sustinere concurs pentru posturile de medici la Laboratorul Clinic Radiologie si Imagistica Medicala

Publicat pe: 3/09/2021

Descarca Fisier

Anunț susținere concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistica Medicala

Publicat pe: 2/09/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante la Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

Publicat pe: 17/08/2021

Situatia candidatilor inscrisi la concursul pentru medic specialist la Sectia clinica Neurochirurgie I

Publicat pe: 3/08/2021

Descarca Fisier

Anunt sustinere concurs pentru medic specialist la Sectia clinica Chirurgie Generala III

Publicat pe: 3/08/2021

Descarca Fisier